Disclaimer

De tekst zoals opgenomen in deze disclaimer is van toepassing op de webpagina’s. Door hiervan gebruik te maken stemt u in met deze disclaimer.

De samenstelling en inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. Gronfa Procestechniek B.V. staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op het internet aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op de website aangeboden informatie.

Gronfa Procestechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de websites waarnaar deze website “linkt” door middel van een schriftelijke verwijzing of een hyperlink.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan Gronfa Procestechniek en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Wijziging en correcties zijn voorbehouden.

Privacy

Gronfa Procestechniek respecteert de privacy van de bezoekers. Door het via de website aanvragen van informatie, verstrekt u persoonlijke gegevens. Gronfa Procestechniek is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegegevens via de website in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegeven. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van informatie en/of voor het met u contact opnemen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Onjuistheden

In het geval u onjuistheden aantreft op deze wesbite, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons te zoeken. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.