Mengers met bypass

Het is lastig en Arbo-technisch soms uitgesloten om verstuivende poeders direct te storten in een tank of via een buffertank. De bypass op een Gronfa menger kan dan uitkomst bieden.

De bypass buis wordt vanuit het vul punt buiten de tank gebracht tot aan de stator van de dispergeer- of stuwstraalmenger. Door de onderdruk die de menger in bedrijf teweegbrengt zal het poeder direct vanuit de verpakking opzuigen.