Roerwerk combinaties en specials

In veel gevallen kan volstaan worden met 1 menger in een tank. Maar in veel gevallen ook niet, zeker niet als een roerwerk met schrapers nodig is voor bijv. wandverversing/temperatuuroverdracht. Dan is bij complexere producten een tweede, sneller draaiend roerwerk onontbeerlijk.

Typische combinaties zijn:

  • Schrapend ankerroerwerk in combinatie met een Rotodisp dispergeermenger (voor bijv. crèmes en zalven)
  • Schrapend ankerroerwerk met hydrofoil roerwerk en keerschotten voor mayonaise

Soms vraagt een toepassing een nieuw type roerwerk. Dit zijn doorgaans langzaam draaiende roerwerken. Het speciale roerwerk is een combinatie van bestaande mengtechnieken, en de uitvoering is in samenspraak met de klant op basis van gecombineerde kennis en ervaring.

Keerschotten (baffles) werden in het verleden veelvuldig toegepast in procestanks, omdat de mengwerking in sommige gevallen drie tot vier keer verhoogd kan worden. Dat is natuurlijk interessant, mits het vermogen van de aandrijving het aan. 

Er kleeft ook een belangrijk nadeel aan keerschotten (en eigenlijk aan alles wat statisch in de tank zit) en dat is de reiniging ervan. Met de huidige stand der techniek zijn ook daar oplossingen voor te bedenken. Gronfa Procestechniek past daarom waar nodig nog steeds keerschotten toe, ook als de reinigbaarheid een belangrijke factor speelt.