UZ roerwerken (ZRW)

Het UZ roerwerk wordt op veel plaatsen toegepast waar er een combinatie is van mengen en homogeen houden van een gemakkelijk uitzakkend of redelijk viskeus product. Het roerwerk functioneert het best als het licht excentrisch en stuwend naar beneden geplaatst wordt.

In sommige gevallen wordt het UZ roerwerk toegepast in combinatie met een ankerroerwerk. Dan wordt het UZ roerwerk centrisch geplaatst, net als het ankerroerwerk, zodat een co-axiaal roerwerk ontstaat.