Verkleiningstechniek

Dispergeren, emulgeren en homogeniseren behoren tot de meest veeleisende processen in de mechanische procestechniek. De taken vereisen zowel het oplossen (dispergeren) als het gelijkmatig verdelen (homogeniseren) of het opnemen van een stof in de structuur van een andere stof (emulgeren). De processen grijpen hier in de fijnste structuren van de uitgangsproducten in om niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn een gewenst eindproduct te verkrijgen.

Inline-dispersie, emulsificatie en homogenisatie worden uitgevoerd door gebruik te maken van hoge afschuifkrachten in het mengproces. Dit kan in één of meer fasen gebeuren, afhankelijk van de eisen die aan de grondstoffen of het eindproduct worden gesteld. Om bijvoorbeeld stabiele emulsies te produceren, zijn gewoonlijk zeer hoge afschuifkrachten vereist. De grondstoffen worden tot in de kleinste druppeltjes afgebroken, tot in de microstructuur, om gedurende langere tijd op een stabiele manier te hechten. Gronfa gebruikt hiervoor de vergelijkbare technologie voor de inline poederoplosser, de colloïdmolen en de natmaalmolen, afhankelijk van de grondstoffen. Voor Gronfa Procestechniek is het dan ook vanzelfsprekend om haar klanten niet alleen te voorzien van de machine zelf, maar ook van verklaringen en adviezen over de processen rond deze technologie.

Producten

Inline dispergeerder (IDM)

Inline dispergeerder (IDM)

Inline poederoplosser (GIP)

Inline poederoplosser (GIP)

Colloïdmolen (GC)

Colloïdmolen (GC)

Inline homogenisator (IH)

Inline homogenisator (IH)

Notenmolen (NM 200)

Notenmolen (NM 200)